Enkele thema’s onder de aandacht

We willen u graag informeren over actuele onderwerpen. Sommige zaken verdienen extra aandacht en plaatsen we hier in the spotlight.

  • Een Vereniging van Eigenaars bestaat uit leden die gezamenlijk eigenaar zijn van het gebouw waarin de appartementsrechten zich bevinden. [...]

  • Een NEN 2580 meetrapport geeft inzicht in de oppervlaktes van een gebouw, bepaald op een uniforme wijze. Oppervlaktesoorten [...]

  • Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C kantoren hebben. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente of [...]