Bouwkundig
advies met
nadruk op
energie en
duurzaamheid

Vanuit deze discipline benaderen we één van de belangrijke vraagstukken van deze tijd; hoe kunnen we als maatschappij een energiezuinige, gezonde, comfortabele en duurzaam gebouwde (leef)omgeving ontwikkelen waarbij ook lage inkomensgroepen verzekerd blijven van voldoende en betaalbare energie.

Wij willen de bewustwording over dit vraagstuk bij onze opdrachtgevers (én de gebruikers van de gebouwen) vergroten en vooroplopen in het zoeken naar oplossingen.

Vanuit een pragmatisch houding creëren we meerwaarde in projecten en bedenken we slimme maatwerk oplossingen. Wij stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers en dragen zorg voor samenwerking, kennisvergroting en welzijn.

Met ruim 20 jaar ervaring zijn we een betrouwbare onafhankelijke partner voor de realisering van verduurzamingsplannen.

Missie

Wij dragen met onze dienstverlening bij aan een duurzaam gebouwde omgeving. Dit doen we deskundig, onafhankelijk en oplossingsgericht waarbij zowel opdrachtgevers als gebruikers centraal staan.

Visie

Wij laten ons graag uitdagen met vraagstukken over de gebouwde omgeving waarbij oplossingen voor optimalisatie en verduurzaming centraal staan en samen gaan met een gezond en comfortabel gebruik van deze gebouwen. We streven ernaar om voor alle vraagstukken en opdrachten slimme oplossingen te vinden voor onze opdrachtgever met meerwaarde buiten de vooraf gedefinieerde doelstelling.

Dit doen we met een team enthousiaste en betrokken medewerkers die we een uitdagende werkomgeving willen kunnen blijven bieden.

Onafhankelijk bouwkundig adviesbureau

Benieuwd naar ons team?

Certificering en kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen zijn we gecertificeerd voor de volgende onderdelen:

NL/EPBD procescertificaat

PKW is NL/EPBD gecertificeerd conform BRL 9500 voor het opstellen van energielabels Woningbouw (9500-W) en Utiliteitsbouw (9500-U) voor zowel basismethodiek als detailmethodiek.

KOMO procescertifcaat

PKW is KOMO gecertificeerd conform BRL 9500 voor het opstellen van EPA-maatwerkadviezen Woningbouw (9500-02) en Utiliteitsbouw (9500-04).

Oppervlaktebepalingen
conform NEN 2580 en
NTA 2581

PKW is certificaathouder van erkenningsregeling ‘Oppervlakte meting NEN 2580’ bij SKG-IKOB onder nummer SKGIKOB.011443.01.NL.