Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben als doel om te kwalitatief goede woningen te bouwen, beheren en te verhuren aan mensen uit voornamelijk lagere inkomensgroepen. Daarmee vervullen ze een belangrijke taak in de volkshuisvesting in Nederland.

Wij maken als kwaliteitscoördinator de technische of functionele kwaliteit van de woningen en complexen inzichtelijk en we adviseren hoe deze kwaliteit verbeterd kan worden. Daarnaast adviseren we bij  verduurzamen en  onderzoeken welke maatregelen het beste aansluiten bij energiezuinige, gezonde en comfortabele woningen. Onze kennis op het gebied van kierdichting, ventilatie, materialen en installaties komt dan goed van pas. We beschouwen het energielabel niet als doel op zich maar als een middel om energieprestatie objectief te bepalen.

Duurzaamheidsbeleid

Op basis van analyses van de woningvoorraad geven we advies over mogelijke verbeteringen en ondersteunen we bij het vaststellen van een prioritering.

Energielabels

We maken energielabels voor woningen en utiliteitsgebouwen, zowel voor de bestaande bouw (basismethodiek) als nieuwbouw (detailmethodiek). Ook het energielabelbeheer kunnen we verzorgen.

Oppervlaktes NEN 2580

Het bepalen van het gebruiksoppervlakte van woningen voor de marktwaardering en WWS punten, of het verhuurbare vloeroppervlakte van maatschappelijk- of bedrijfsonroerendgoed.

Conditiemeting (NEN 2767) en MJOP

Een goed MJOP start met een conditiemeting waarin de huidige technische toestand van het gebouw en de elementen wordt vastgelegd. Op basis daarvan kunnen onderhoudsmaatregelen worden gepland en gebudgetteerd. Ook kunnen mogelijke verduurzamingsmaatregelen worden opgenomen in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Verduurzaming woningen / complexen

We maken inzichtelijk wat maatregelen kosten en welke besparing hiermee wordt behaald door de bewoners.

Gespikkeld bezit (VvE’s)

Veel woningcorporaties hebben door uitponden te maken met bezit in een VvE. Dit maakt besluitvorming ingewikkelder. Vanuit onze kennis van VvE’s kunnen we hier gericht in ondersteunen. Zie voor meer informatie: VvE’s.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op