Verenigingen van Eigenaars (VvE’s)

In Nederland zijn ca. 125.000 VvE’s met minimaal één woonfunctie. In totaal zijn 1,5 miljoen woningen onderdeel van een VvE. De eigenaren van de woningen bezitten niet alleen een appartementsrecht, maar zijn mede-eigenaar van het gehele gebouw. Daarmee zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de verduurzaming van het gebouw.

Vanwege de complexiteit van de besluitvorming in VvE’s is het verduurzamen geen eenvoudige opgave. Wij bieden verschillende trajecten om VvE’s te ondersteunen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Het belangrijkste doel hierbij is om de VvE en haar leden inzicht te geven in verschillende mogelijkheden en te voorzien van onafhankelijk informatie, zodat ze een gefundeerd besluit kunnen nemen op een ALV.

Hiervoor hebben we verschillende adviestrajecten ontwikkeld:

Quickscan

Een adviseur van PKW brengt een bezoek aan de VvE. Daarbij bekijken we de bouwkundige constructies en installatieonderdelen.

We kijken waar kansen liggen voor verduurzaming van het gebouw en hoe mogelijke vervolgstappen eruit zien.

Het resultaat is een beknopte rapportage met daarin een overzicht van mogelijke maatregelen met een globale inschatting van de kosten.

Energie Besparings Analyse

Een adviseur van PKW brengt een bezoek aan de VvE. Daarbij bekijken we de bouwkundige constructies en installatieonderdelen.

We berekenen de investeringen, subsidies en besparingen van verschillende mogelijke maatregelen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheid voor financiering van de maatregelen.

Het resultaat is een rapportage met daarin een overzicht van mogelijke maatregelen met een inschatting van de kosten en de besparingen.

Energie Maatwerkadvies

Het maatwerkadvies geeft een duidelijk inzicht in de huidige situatie van het gebouw. Daarnaast brengt het de kosten en opbrengsten van besparende maatregelen en maatregelpakketten in beeld.
Een maatwerkadvies houdt rekening met het daadwerkelijke energiegebruik van de VvE. Hiervoor hebben we de gegevens van het energiegebruik van de afgelopen jaren nodig. Een adviseur van PKW brengt een bezoek aan uw VvE. Daarbij bekijken we de bouwkundige constructies en installatieonderdelen binnen de VvE.
Op basis van alle informatie berekenen we de investering en besparing van verschillende maatregelen en pakketten.
Het maatwerkadvies houdt nog geen rekening met liquiditeit, MJOP en woonlasten, maar het rapport is geschikt om financiering bij het Nationaal Warmtefonds (NWF) aan te vragen.
Voor het maatwerkadvies is subsidie verkrijgbaar bij RVO.

Haalbaarheidsonderzoek

Als de VvE interesse heeft om één of meerdere doorgerekende maatregelen en pakketten uit een energieadvies verder uitgewerkt te hebben, kunnen we een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. In het haalbaarheidsonderzoek ligt de nadruk op de financiële consequenties voor de VvE en de leden van de VvE.

We onderzoeken de aanwezige MJOP en kijken of deze aansluit op de technische staat van het gebouw. Ook wordt gecontroleerd of er genoeg gespaard wordt om de MJOP te kunnen uitvoeren. We gaan op zoek naar mogelijke toekomstige besparingen op gepland onderhoud.

Het resultaat is een liquiditeitsbegroting van het reservefonds voor het scenario ‘instandhouding’ en de verschillende maatregelpakketten. Door middel van een kasstroomberekening worden de gevolgen van de lening op de begroting van de VvE onderzocht. We berekenen hoe hoog de financieringslast is en of de huidige VvE bijdrage daarvoor toereikend is.

Tenslotte maken we het effect zichtbaar in de vorm van woonlasten voor de verschillende appartementstypes op basis van breukdelen. Met dit overzicht kunnen de leden een afweging maken welke maatregelen of pakketten ze willen laten uitvoeren en welke financiering daar het beste bij past.

De resultaten van het onderzoek worden besproken met de afgevaardigde van de VvE. Het eindproduct bestaat uit een liquiditeitsbegroting, exploitatiebegroting en woonlastenoverzicht met tabellen en grafieken waarin inzichtelijk is gemaakt welke financiële gevolgen de pakketten hebben voor de VvE en voor de leden.

Ondersteuning financieringsaanvraag NWF

Naast het opstellen van een maatwerkadvies kunnen we de VvE ondersteunen bij de financieringsaanvraag.

Denk hierbij aan het opstellen van het verplichte exploitatie/liquiditeitsoverzicht volgens format NWF of een maatwerkenergie rapportage.

Ook het verzorgen van presentaties op een informatiebijeenkomst of ALV om de leden van de VvE te informeren behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op