Vastgoed-
eigenaren en
beheerders

Belangrijke thema’s bij het beheren en verduurzamen van vastgoed zijn energiezuinigheid, onderhoud en veiligheid.
Verstandig vastgoedbeheer start met het in kaart brengen van de huidige staat van het gebouw en het verzamelen van informatie over de organisatie, het beleid en de eisen die van toepassing zijn.

Gebouwdossier

In een gebouwdossier worden relevante gegevens vastgelegd, die gebruikt kunnen worden bij het beheren, onderhouden of verduurzamen van het gebouw. Dit zijn gegevens over het gebouw zelf maar ook over de organisatie, het beleid en de wettelijke eisen.

Enkele voorbeelden zijn:

Organisatie:
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de stakeholders (eigenaar, gebruiker, huurder, externen)

Beleid:
Onderhoudsbeleid/MJOP, duurzaamheidsambities

Gebouw:
(actuele) bouwkundige tekeningen, NEN 2580 meetrapport, installatiegegevens, conditiemeting

Eisen:
gebruiksvergunning, energieprestatierapport, ontruimingsplattegronden

PKW ondersteunt bij het in kaart brengen van de benodigde informatie voor het gebouwdossier. Daarna helpen we met het maken van plannen voor duurzaam vastgoedbeheer.

Duurzaam vastgoedbeheer

Gebouweigenaren zullen de komende jaren hun gebouwen moeten aanpassen om ‘klimaatneutraal’ te kunnen worden. De route naar CO2/klimaatneutraal voor bestaande gebouwen is meestal technisch complex en vaak nog niet volledig uitgestippeld.

PKW ondersteunt bij het opstellen van plannen voor de verduurzaming van gebouwen. We analyseren de gebouwen en adviseren een aanpak naar een specifieke doel. Denk hierbij aan het opstellen van een plan naar energieneutraal of gasloos, een MJOP zijn met daarin geplande verduurzamingsmaatregelen of een ander plan afhankelijk van de wensen en het beleid van de organisatie. Door de gebruikers van het gebouw erbij te betrekken zorgen we voor draagvlak en een comfortabel, energiezuinig en toekomstbestendig gebouw.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op