Gemeentes en de energietransitie

Gemeentes hebben een essentiële rol in de energietransitie en de weg naar de klimaatneutrale samenleving in 2050. Een gemeente kan daarbij verschillende houdingen aannemen richting burgers en bedrijven. Dit kan faciliterend zijn, door gebruik te maken van initiatieven uit de markt en inwoners of stimulerend door het bijvoorbeeld verstrekken van subsidies en leningen.

Als bouwkundig adviesbureau kan PKW gemeentes ondersteunen bij de energietransitie door het bieden van technisch advies op het gebied van duurzaam bouwen en energie-efficiëntie. PKW kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van duurzame ontwerpen voor nieuwbouwprojecten en bij het verduurzamen van bestaande gebouwen. Hierbij kan PKW adviseren over energiezuinige installaties en materialen en bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen.

Daarnaast kan PKW gemeentes adviseren over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. PKW kan bijvoorbeeld helpen bij het in kaart brengen van de energieprestaties van gemeentelijk vastgoed en het opstellen van plannen voor energiebesparing en verduurzaming. Ook kan PKW gemeentes adviseren over het opzetten van pilots en proeftuinen voor het testen van nieuwe technieken en innovaties op het gebied van duurzaam bouwen en energie-efficiëntie.

Ondersteuning VvE’s bij verduurzamingsplannen

Verenigingen van Eigenaars vormen een bijzondere maar belangrijke doelgroep binnen de particuliere woningverbetering en verduurzaming. In Nederland maken 1,5 miljoen woningen onderdeel uit van een VvE.

Woningeigenaren binnen een VvE zijn gezamenlijk gebouweigenaar en besluiten worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid. Daardoor vereist het maken van plannen voor VvE’s een bijzondere werkwijze die rekening houdt met het op de juiste manier informeren en adviseren van het bestuur én de leden van de VvE, zodat ze op het beslismoment de juiste keuze kunnen maken.

PKW heeft ruim 10 jaar ervaring met het adviseren van VvE’s op weg naar verduurzaming. We hebben in opdracht van verschillende gemeentes een werkwijze ontwikkeld die aansluit bij de informatiebehoefte die aansluit bij de fase waar de VvE zich bevindt:

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op