Maatwerk oplossingen voor verschillende opdrachtgevers

Wij werken voor verschillende type opdrachtgevers, met andere wensen, ambities en budgetten. De belangrijkste overeenkomst is hun rol als professionele organisatie die vastgoed in eigendom heeft en/of beheert.

We denken graag mee met onze opdrachtgevers en leveren praktische maatwerkoplossingen die aansluiten bij hun visie op vastgoedbeheer.

PKW

Woningcorporaties

Van de 7 miljoen woningen in Nederland, zijn er 2,4 miljoen in bezit van woningcorporaties. Wij helpen de corporaties met hun enorme uitdaging om deze woningen te verduurzamen en aardgasvrij te maken.

PKW

VvE’s

In Nederland zijn ca. 125.000 VvE’s met minimaal één woonfunctie. In totaal zijn 1,5 miljoen woningen onderdeel van een VvE. De woningeigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de verduurzaming van het gebouw.

PKW

Vastgoedeigenaren / beheerders

Belangrijke thema’s bij het beheren van vastgoed zijn energiezuinigheid, onderhoud en veiligheid. Wij ondersteunen eigenaar en gebruiker met onderzoek en advies.

PKW

Gemeentes

Gemeentes hebben een essentiële rol in de energietransitie en de weg naar de klimaatneutrale samenleving in 2050.