Een NEN 2580 meetrapport geeft inzicht in de oppervlaktes van een gebouw, bepaald op een uniforme wijze.

Oppervlaktesoorten

De NEN 2580 maakt onderscheid in een aantal oppervlakte soorten:

  • Bruto Vloeroppervlakte (BVO)
  • Netto Vloeroppervlakte (NVO)
  • Tarra oppervlakte (TO)
  • Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)
  • Gebruiksoppervlakte (GO)

Deze oppervlaktesoorten hebben allemaal hun eigen bepalingswijze, omschreven in de norm en worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Voor commercieel vastgoed, bedrijf onroerend goed (BOG), maatschappelijk onroerend goed (MOG) of zorg onroerend goed is het gebruikelijk om de BVO/VVO vast te stellen. Voor woningen wordt meestal de combinatie BVO/GO gebruikt. Voor gecombineerde gebouwen kan er ook BVO/VVO/GO worden gebruikt.

De oppervlaktes worden in een meetstaat vastgelegd met bijbehorende vlakkentekening.

NTA 2581

Om de kwaliteit van meetrapporten te vergroten is de NTA 2581 in het leven geroepen. De NTA 2581 beschrijft de stappen voor totstandkoming van een meetrapport met bijbehorende vlakkentekeningen.

De NTA maakt onderscheid in een meetcertificaat type A (op locatie gecontroleerd) en type B (niet op locatie gecontroleerd). Een meetrapport opgesteld volgens de NTA 2581 is dus meer dan alleen een meetcertificaat!

Branchevereniging Vm2

Branchevereniging Vm2 (voorheen Vereniging De Vierkante Meter) zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen in Nederland. De leden zijn experts in het opstellen van gecertificeerde meetrapporten NEN 2580 en hebben het initiatief genomen voor de NTA 2581. Daarnaast heeft Vm2 de erkenningsregeling “Reglement Erkenning voor oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581” ontwikkeld met SKG-IKOB Certificatie BV.

PKW is actief lid van Vm2 sinds 2012 en sinds 2019 SKG-IKOB gecertificeerd onder nummer SKGIKOB.011443.01.NL.