Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C kantoren hebben. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente of ) treedt op als handhaver bij overtreding van de verplichting.

Hoe gaat u hiermee aan de slag als eigenaar van het kantoorgebouw? Hieronder volgt een stappenplan waarmee we u kunnen helpen in dit verduurzamingsproces.

Stap 1: Huidige label?

Doe de check op www.ep-online.nl voor informatie over het huidige energielabel van het kantoorgebouw. Indien er nog geen energielabel geregistreerd is, kunnen wij dat opstellen en registreren bij RVO.

Stap 2: Maatwerkadvies

Als het energielabel van het kantoorgebouw D of slechter is, kunnen we met een maatwerkadvies verbetermaatregelen onderzoeken en doorrekenen op effecten. Door maatregelen te bundelen van in pakketten kunnen we ook verder kijken dan alleen een C-label, bijvoorbeeld aardgasvrij of energieneutraal. Hierbij houden we rekening met het aanwezige MJOP en we onderzoeken mogelijkheden voor subsidies.

Stap 3: Uitvoeren maatregelen

Laat de benodigde maatregelen uitvoeren vóór 2023 om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Stap 4: Registreren nieuw energielabel

Als de maatregelen zijn uitgevoerd, kunnen we een nieuw energielabel opstellen en registreren bij RVO.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op