Vastgoed-
management

Bij het beheren van een gebouw of een portefeuille is (pro)actief vastgoedmanagement essentieel.

Onze adviseurs maken plannen met opdrachtgevers voor het instandhouden, verbeteren en/of verduurzamen van de gebouwen.

Met verschillende diensten geven wij inzicht of maken we plannen voor onderhoud en verduurzamingsmogelijkheden van gebouwen en gaan samen met onze opdrachtgever op zoek naar de optimale businesscase.

Gebouwdossier

Operationeel vastgoedmanagement start bij ons met het verkrijgen van goed inzicht in de huidige toestand van een gebouw. Hiervoor inventariseren we de aanwezige gegevens, zoals tekeningen en rapporten en zorgen we ervoor dat de benodigde en relevante informatie wordt verzameld in het gebouwdossier.

Het gebouwdossier biedt inzicht in de actuele situatie van het gebouw. Deze gegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor eigenaars, beheerders en gebruikers om operationele processen te ondersteunen.

Tekenwerk

Actuele tekeningen bieden veel voordelen voor het professioneel beheren van vastgoed. Ook voor renovatie en hergebruik zijn tekeningen van de bestaande situatie een onmisbaar uitgangspunt. Wij maken deze tekeningen op basis van bestaande bouwkundige tekeningen uit het archief, eventueel in combinatie met het inmeten op locatie.

Inmeten

Als er geen actuele tekeningen van een gebouw zijn, kan het gebouw op locatie worden ingemeten. De meting op locatie voeren we uit met laserapparatuur. Het resultaat van het inmeten is een CAD tekening, die de informatie bevat volgens de wensen van de opdrachtgever.

NEN 2580 meetcertificaat

PKW is gecertificeerd volgens erkenningsregeling ‘Oppervlakte meting NEN 2580‘ bij SKG-IKOB voor het opstellen van meetrapporten conform NEN 2580 en NTA 2581.

We bepalen de verschillende oppervlaktes (BVO, NVO, VVO en/of GO) van gebouwen op basis van analoge of digitale tekeningen. De tekeningen en het ruimtegebruik wordt op locatie gecontroleerd voor een meetcertificaat type A. Indien er geen controle op locatie plaatsvindt is er sprake van een meetcertificaat type B. In beide gevallen wordt het resultaat vastgelegd in een overzichtelijk meetrapport dat voldoet aan de voorschriften van de NTA 2581.

Conditiemeting (NEN 2767)

Met een conditiemeting kan de actuele kwaliteit van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen van een gebouw, de gebouwdelen of de elementen in kaart worden gebracht. Conditiemetingen worden uitgevoerd volgens de NEN 2767 methodiek. Daarmee wordt een objectief beeld verkregen van de actuele situatie. Op basis daarvan kan noodzakelijk onderhoud worden ingepland in een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

MJOP

Regelmatig onderhoud is niet alleen nodig om gebouwen in stand te houden, het bespaart op de langere termijn ook kosten. Een meerjarenonderhoudsplan, ook wel MJOP genoemd, is een middel om structuur te brengen in het onderhoud. Hierin wordt voor elk onderdeel bekeken met welke cyclus en welk budget onderhoud gepleegd dient te worden om de technische kwaliteit te kunnen garanderen.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op