Project-
management

Verduurzamen van de gebouwde omgeving is niet simpelweg het nemen van losse maatregelen. Verduurzamen is zorgen voor een leefbaar, gezond en toekomstbestendig gebouw, met bewoners die daar comfortabel, veilig en gezond in kunnen wonen of werken.

Dit vraagt om innovatieve benadering met een andere blik op gebouwen. Maar ook om het gesprek aan te gaan met de eigenaren of beheerders van deze gebouwen.

Ondersteuning bij verduurzamingsprojecten

Samen met onze opdrachtgever gaan we daarom op zoek naar efficiëntie en slimme oplossingen om een project concreet en succesvol te maken. Naast verduurzaming moeten immers ook de aspecten organisatie, kwaliteit, geld en tijd bewaakt worden aan de hand van de gestelde doelen. Wij richten ons niet alleen op nieuwbouw, maar ook op onderhoud- en renovatieprojecten. En staan voor een resultaat gerichte aanpak met een sterke focus op duurzaam bouwen.

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op