Energieadvies & verduurzaming

Meer dan 30% van het energiegebruik in Nederland gaat naar de gebouwde omgeving.

Wij hebben als missie om professionele vastgoedeigenaren te helpen hun vastgoed op integrale wijze te verduurzamen, met daarbij veel aandacht voor comfort en gezondheid. We maken hiervoor gebruik van verschillende rekentools en methodieken.

Energielabels Woningen en Utiliteitsbouw

Energielabels zijn een middel om energieprestatie van gebouwen uit te drukken. PKW is BRL 9500 gecertificeerd voor het registreren van energielabels voor utiliteitsgebouwen en woningen voor zowel de basis- als detailmethodiek.

Daarnaast bieden we verschillende adviestrajecten voor verbetering van de energetische kwaliteit van gebouwen.

Energieadvies

Brengt effecten van maatregelen of pakketten in kaart op basis van de NTA 8800 / BRL 9500. Hiermee verkrijgt de eigenaar van het gebouw inzicht in het huidige energielabel en het verwachte energielabel van de woning, het gebouw of de vastgoedportefeuille.

Daarnaast hebben we een drietal door PKW ontwikkelde adviesmogelijkheden, gericht op verschillende stadia van besluitvorming:

Quickscan

Een snelle scan om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen technisch mogelijk zijn voor een gebouw.

Maatwerkadvies

Het maatwerkadvies geeft inzicht in de technische mogelijkheden van verduurzaming en energiebesparende maatregelen en maatregelpakketten en laat zien wat de kosten en baten zijn voor de gebouweigenaar/gebruiker.

Haalbaarheidsonderzoek

In dit onderzoek ligt de nadruk op de financiële consequenties van verduurzamingsmaatregelen en maatregelpakketten

Meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op