Onafhankelijk
bouwkundig
adviesbureau

Bij onze projecten staat één van de belangrijke vraagstukken van deze tijd centraal; hoe kunnen we een energiezuinige, gezonde, comfortabele en duurzaam gebouwde (leef)omgeving ontwikkelen waarbij ook lage inkomensgroepen verzekerd blijven van voldoende en betaalbare energie.

  • Delft

Werken bij PKW

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste mensen

Werken bij PKW

Wij zijn op zoek naar
enthousiaste mensen

Aanbod

We ondersteunen vastgoedeigenaren en gebruikers bij het onderhouden en verduurzamen van hun gebouwen. Hiervoor hebben we een breed aanbod van diensten beschikbaar.

PKW

Energieadvies
& duurzaamheid

Meer dan 30% van het energiegebruik in Nederland gaat naar de gebouwde omgeving. Wij hebben als missie om professionele vastgoedeigenaren te helpen hun vastgoed op integrale wijze te verduurzamen, met daarbij veel aandacht voor comfort en gezondheid.

PKW

Vastgoed-management

Bij het beheren van een gebouw of een portefeuille is (pro)actief vastgoedmanagement essentieel.

PKW

Project-management

In het complexe proces van initiatief, ontwerp tot uitvoering van een bouwproject spelen veel verschillende partijen een rol. Maar ook de facetten zoals kwaliteit, geld en tijd moeten in balans zijn.

Voor wie we werken

Klanttypes

VvE’s

In Nederland zijn ca. 125.000 VvE’s met minimaal één woonfunctie. In totaal zijn 1,5 miljoen woningen onderdeel van een VvE. De eigenaren van de woningen bezitten niet alleen een appartementsrecht, maar zijn mede-eigenaar van het gehele gebouw. Daarmee zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de verduurzaming van het gebouw.

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben als doel om te kwalitatief goede woningen te bouwen, beheren en te verhuren aan mensen uit voornamelijk lagere inkomensgroepen. Daarmee vervullen ze een belangrijke taak in de volkshuisvesting in Nederland.

Gemeentes

Gemeentes hebben een essentiële rol in de energietransitie en de weg naar de klimaatneutrale samenleving in 2050. Een gemeente kan daarbij verschillende houdingen aannemen richting burgers en bedrijven. Dit kan faciliterend zijn, door gebruik te maken van initiatieven uit de markt en inwoners of stimulerend door het bijvoorbeeld verstrekken van subsidies en leningen.

Vastgoedeigenaren / beheerders

Belangrijke thema’s bij het beheren van vastgoed zijn energiezuinigheid, onderhoud en veiligheid.

Verstandig vastgoedbeheer start met het in kaart brengen van de huidige staat van het gebouw en het verzamelen van informatie over de organisatie, het beleid en de eisen die van toepassing zijn.

  • MJOP voor VVE’s

    Een Vereniging van Eigenaars bestaat uit leden die gezamenlijk [...]

  • NEN 2580 meetrapport

    Een NEN 2580 meetrapport geeft inzicht in de oppervlaktes [...]

  • Energielabel C kantoren

    Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel [...]